× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام
پزشك متخصص راديو تراپي وپرتو درماني


حضور دكتر صمصمامي متخصص راديو تراپي و پرتو درماني در درمانگاه بيمارستان پاسارگاد در روز يكشنبه از ساعت۱۵ تا ۱۶