× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام
پزشك متخصص طب فيزيكي و توانبخشي


حضور دكتر سيروس عزيزي متخصص طب فيزيكي و توانبخشي در بيمارستان پاسارگاد ،براي اطلاعات بيشتر به برنامه درمانگاه مراجعه شود .همچنين به اطلاع ميرسانيم نوار عصب و عضله توسط دكتر عزيزي در اين مركز انجام ميشود