شرح وظایف

شرح وظایف پرسنل  
پرسنل بیمارستان پاسارگاد بر اساس شرح وظایف  مصوبه دانشگاه شهید بهشتی در طول هفته به مدت 42 ساعت  به مراقبت از بیماران  و ارائه خدمات مشغول می باشند . شرح وظایف در بدو استخدام ره رویت پرسنل جدیدالورود رسیده و توجیه لازم در رابطه با شرح وظایف توسط مسئولین واحد ها انجام می گردد .

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری
شرح وظایف عمومی  کارشناس  پرستاری  با تکیه  بر رعایت منشور حقوق  مددجو  مبتنی بر  فرایند پرستاری  و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد :
1) جلب اعتماد و اطمینان مددجو ( فرد، خانواده و جامعه ) و برقراری ارتباط حرفه ای موثر ( آشنا سازی با محیط ، معرفی خود  و همکاران به  مددجو ، پاسخ صحیح  به سوالات ،  درخواست ها  و مشکلات با دادن اختیار  به  وی با بکارگیری مهارت های کلامی و غیر کلامی و در نظر گرفتن تفاوت های فردی مددجویان ) ، تلاش در ایجاد محیطی امن و حفظ استقلال و کیفیت زندگی و سلامت مددجو
2) بررسی ، شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده
3) تعیین ، ثبت مشکلات ، نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهارت و پژوهش
4) برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده
5) مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت های تیم پیراپزشکی
6) انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن با توجه به :
الف) نیازهای جسمی :  
- تامین بهداشت فردی ( پوست ، مو ، دهان و ......... )
- خواب و استراحت و آسایش
- تغذیه : تعیین  نیازهای  تغذیه ای  و رژیم غذایی بیمار ، سند گذاری  معده ( NGT ) ، گاواژ  و انجام مراقبت های لازم
- تامین نیازهای دفعی بیمار ، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراری و گوارشی ، سند گذاری مثانه ، شستشوی مثانه ، مراقبت از سند و درنها ، لاواژ ، مراقبت از کلستومی و انواع  تنقیه
- تنفس ( تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از لوله تراشه و تراکستومی )
- گردش خون ( کنترل علائم حیاتی )
- نظارت بر ایجاد حداکثر تحرک در  بیمار  ( حرکت در تخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیر فعال ، بکارگیری از وسایل کمک حرکتی )
- تعادل آب و الکترولیت ها ( کنترل جذب و دفع ، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی ، توزین روزانه )
- مراقبت از سیستم پوستی ( مراقبت از پوست و مخاط ، مراقبت از انواع زخم ها ، کشیدن بخیه ها )
- مراقبت از سیستم عصبی ( کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب )
- حفظ  و ارتقاء کیفیت زندگی  مددجو  و خودکفایی در فعالیت های روزمره زندگی  با  مشارکت تیم توانبخشی ، اعتلای  مفهوم خود در بیمار ، تطابق روانی و اجتماعی  مددجو ( تشویق بیمار به شرکت فعالتر در تصمیم گیریهای درمانی خود و ..... ) ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیازهای معنوی و مذهبی مددجو- دفاع از حقوق  مددجو  بر اساس منشور حقوق بیمار
ب) انجام مراقبت های تشخیصی ، درمانی تجویز شده در موارد زیر :
دادن داروهای  خوراکی ،  واژینال ، رکتال ، تزریقی  ( جلدی ، وریدی ، عضلانی و واکسیناسیون )  مایعات وریدی ، تزریق خون  و فراورده های آن ، کنترل اثر درمان  و پیشگیری  از عوارض جانبی آنها ،  تغذیه کامل وریدی ، انجام  ECG ، انجام  EEG ، گذاشتن سوند فولی ، گذاشتن سوند معده ( NGT ) ، گچ گیری، آتل گیری ، کشش پوستی ، بخیه لایه اول پوست ، برقراری خط وریدی ( IV LINE )
ج ) انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء
ه) ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوطه
7) ارزشیابی نتایج  خدمات  ارائه شده  به  مددجو  و درصورت  لزوم  بررسی  و برنامه ریزی مجدد به  منظور ارائه  مراقبتهای لازم
8) ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد
9) شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیت ها و حوادث احتمالی
10) اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی
11 ) سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری
12) بررسی نیازهای آموزشی ، تعیین سطح انگیزش ، توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت
13) ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی
14) راهنمایی و مشاوره با مددجو ، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی و اجتماعی
15) آماده سازی مددجو جهت ترخیص
16) پیگیری و ارائه خدمات پرستاری و اقدامات مراقبتی در منزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانی
17) انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها ( آموزش و پژوهش )
18) همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات  محیطی ، حفاظتی  و خدماتی با استفاده از همفکری  و همیاری و مشارکت جامعه ( فرد ، خانواده ، گروه ، مدرسه ، کارخانه و.......) و پیگیری های آن
19) شرکت  در دوره های آموزشی  و  همکاری  در  برنامه ریزی  آموزشی – پژوهشی  ( آموزش  ضمن  خدمت ،  بازآموزی ها ، آموزش دانشجویان پرستاری و سایر گروه بهداشتی درمانی ، همکاری در انجام پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتلای کیفیت خدمات پرستاری ...... )
20) مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توان بخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات
21) مراقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی
22) تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل و به پرسنل شیفت بعد بر بالن بیماران و گزارش اقدامات انجام شده
23 ) شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران ، گزارش اقدامات انجام شده ، مشاهدات و پاسخ های بیمار جهت تعیین خط مشی درمانی مناسب از سوی تیم پزشکی
24) ثبت کلیه اقدامات انجام شده

وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس
 علاوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد :
تریاژ :
1) ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در مددجو یان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده
2) ارزیابی سیستماتیک و سریع ( ثانویه ) بیماران از سرتا پا برای شناسایی کلیه آسیب های احتمالی
3) ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار
4) برآوردن نیازهای فوری مددجو
5)قراردادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعلام کد در صورت نیاز
6) بررسی مجدد و متناوب بیماران
7) تکمیل فرم بررسی تریاژ
8) برقراری ارتباط مناسب و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مددجویان به آنها
9) اطلاع به پزشک جهت ویزیت مددجو
10) راهنمایی و انتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری
CPR :
1) اطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق CPR
2) اطمینان از کفایت داروها و سرم های اتاق CPR
3) تحویل سریع و بدون وقفه بیمار بحرانی و بد حال
4) بررسی راه هوائی بیمار و اطمینان از برقراری راه هوایی مناسب
5) بررسی نبض محیطی
6) بررسی سطح هوشیاری بیمار
7) انجام اقدامات مقدماتی احیا
8) انجام اقدامات پیشرفته احیا شامل : برقراری راه هوایی مناسب ، لوله گذاری در صورت عدم حضور پزشک – D.C شوک و .....
9) گرفتن نمونه خون شریانی
10) مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
11) مانیتورینگ تخصصی بیمار و انجام پالس اکسی متری و تشخیص مشکلات تنفسی خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12) اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی ( بکارگیری انواع ماسک و کانولاها )
13 ) ساکشن کردن مددجو ( دهانی ، بینی ، حلقی ، آندوتراکئال و تراکئوستومی )
14) ست کردن و اتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی
15) فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک
16) گرفتن ECG 12،15،18 لید
17) اندازه گیری قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتر
18) برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولار خارجی ، داخلی و ورید ساب کلاوین
19) ثبت گزارش و عملکرد تیم احیا
پرستار اورژانس عمومی:
1) تحویل بیمار از پرستار تریاژ یا پرستار CPR
2) برقراری ارتباط مناسب و موثر با بیمار و همراهان وی
3) کنترل وضعیت تنفس، قلب و عروق و هوشیاری و ...... بیمار
4)ثبت موارد غیر عادی نظیر نابینایی یا کم بینایی از یک چشم یا هر دو چشم ، ناشنوایی ، اختلال خلقی و ........در پرونده بیمار
5)کنترل موارد حساسیت های دارویی یا مصرف داروهای خاص و ثبت در پرونده
6)کنترل و ثبت بیماری گذشته
7) کنترل و ثبت موارد مربوط به آزار و اذیت کودکان ، زنان ، سالمندان و معلولین ذهنی و گزارش به مقام مسئول در بیمارستان
8) کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
9) هماهنگی با واحد های مختلف جهت انجام اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی
10) گرفتن نمونه خون شریانی
11) مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12) مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متری و تشخیص مشکلات تنفسی خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
13 ) اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی ( بکارگیری انواع ماسک و کانولاها )
14) بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی
15) ساکشن کردن مددجو ( دهانی ، بینی ، حلقی ، اندوتراکئال و تراکئوستومی )
16) فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک
17) گرفتن ECG 12 ، 15 ، 18 لیدی
18) اندازه گیری قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتر
19) برقراری راه وریدی از طریق ورید ژوگولار خارجی
20) اندازه گیری CVP
21) بکارگیری نبولایزر

وظایف تخصصی پرستار در بخش ICU
علاوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش ICU با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :
1) پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار
2) مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی بیمار شامل علائم حیاتی ، قلب ، تنفس ، اعصاب مرکزی و محیطی ، ثبت و گزارش موارد غیر طبیعی
3) انجام معاینات فیزیکی لازم ، ثبت آن ها و گزارش موارد غیر طبیعی
4) تعیین سطح هوشیاری و بررسی GCS
5) حفظ و مراقبت درست از راه هوایی ، تهویه ، اکسیژناسیون و اینتوباسیون (1)در موارد ضروری
6) اموزش و تشویق مددجو به سرفه و تنفس عمیق
7) اتصال آرترلاین ( راه شریانی ) بیمار به وسایل مربوطه
8) گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک
9) بررسی ازمایشات روتین بخش مربوطه و گزارش موارد ضروری به پزشک
10) برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برنامه مراقبت کامل از پوست
11) مراقبت از مددجویان دچار اختلالات حسی – حرکتی به منظور تشخیص و پیشگیری از عوارض بی حرکتی
12) بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی ، پروتزها و کمکی
13) تنظیم و کنترل وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیمار
14)همکاری با تیم درمان در انجام فرایندهای تشخیصی درمانی و توانبخشی
15) انجام فرایند تغذیه مددجو از طریق لوله های گوارشی و T.P.N
16) تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو
17) اجرای اصول مراقبت ئ همکاری در جداسازی بیمار از ونتیلاتور
18) خارج کردن لوله تراشه با نطر پزشک ، انجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو
19) مانیتورینگ قلب، تشخیص  دیس ریتمی های مختلف ، اطلاع به پزشک در صورت لزوم  و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک
20) تنظیم و به کارگیری دستگاه D.C شوک(2) در موارد ضروری
21) انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار
22) انجام ساکشن  ترشحات راههای هوایی از طریق دهانی  و osotracheal  و nasotrachea l ،  لوله تراشه ، تراکئوستومی
23) تعیین نیازهای  آموزشی  و  مشاوره  با بیمار  و خانواده  بیمار  و  ارائه  آموزش های  لازم  در مراقبت از خود  (self care )
24) ارزیابی عملکرد  chest tube ،NGT ،IABP ،  سوند فولی ، پیس میکر ، لوله تراشه  و انواع درن ها  و ثبت و گزارش موارد غیر طبیعی
25) کنترل فشار ورید مرکزی ( C.V.P) و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک
26)آرام سازی محیط فیزیکی ، کنترل دما و نور ، سروصدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت و آرامش بیمار
27) تنظیم میزان محرک های حسی به منظور تقویت حسی بیمار
28) انجام مراقبت های پرستاری ویژه به هنگام بروز اختلالات شعوری همچون هذیان ، توهم ، بیقراری حرکتی
29) ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده
تذکر :
1- همکاری با پزشک در انجام اینتوباسیون  و در موارد ضروری توسط  پرستاری که  دوره اینتوباسیون  و CPR را گذرانده می باشد
2- شامل D.C شوک و تزریق داروهای اینوتروپ ( آدرنالین – آتروپین – دوبوتامین )  

وظایف تخصصی پرستار در بخش CCU
علاوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :
1) پذیرش وتحویل بیمار ومدارک بیمار
2) انجام معاینات فیزیکی لازم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروری
3) ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد
4) حمایت روحی – روانی بیمار وخانواده و بکارگیری روش های آرام سازی جهت کاهش اظطراب
5) آشناسازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی و درمانی
6) ارائه بکارگیری تدابیر پرستاری به منظور حمایت جسمی و روانی در حین انجام روش های تشخیصی و درمانی تهاجمی و غیر تهاجمی
7) مانیتورینگ قلب ، تشخیص دیس ریتمی های مختلف ، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک
8) ارائه مراقبت های لازم پس از انجام روش های تشخیصی درمانی بخصوص روش های تهاجمی مانند آنژیوگرافی ، گذاشتن پیش میکر از قبیل کنترل وضعیت همودینامیک ، کنترل عوارض روش های درمانی و آموزش مراقبت از خود به بیمار وخانواده
9) هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتوانی با توجه به وضعیت مددجو
10) مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمینه شیوه های مناسب زندگی ، مراقبت از خود و مراقبت در منزل
11) انجام اینتوباسیون در موارد ضروری
12) اعلام کد و شروع اقدامات احیا قلب وریه ( CPR )
13) تنظیم و بکارگیری D.C شوک در موارد ضروری
14) انجام مراقبت های پرستاری روتین بخش CCU به منظور تعدیل فعالیت و استراحت مددجو
15) بررسی آزمایشات روتین بخش و گزارش موارد ضروری به پزشک
16) انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی و لوله تراشه ، تراکئوستومی ، osotracheal ، nasotracheal
17) انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار
18) بررسی و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات تخصصی بخش
19) ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده

وظایف تخصصی پرستار در بخش NICU  
علاوه بر وظایف عمومی تخصصی پرستار در بخش NICU با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو ومبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد ک
1) پذیرش و تحویل نوزاد و مدارک نوزاد
2) ارزیابی کامل وضعیت نوزاد حفظ و مراقبت درست از راه هوایی ، تهویه
3) ارزیابی
4) مانیتورینگ سیستم حیاتی
5) انجام مراقبت های لازم قبل ، حین و بعد از تزریق سورفکتانت
6) بررسی آزمایشات از قبیل الکترولیت ها ، ABG و گزارش مورد ضروری به پزشک
7) تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت مددجو
8) انجام فرایند تغذیه مددجو از طریق NGT و T.P.N
9) تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو طبق تجویز پزشک
10) مانیتورینگ حرارتی و تنفسی
11) انجام اقدامات احیاء قلب و ریه و تنظیم و به کار گیری دستگاه DC شوک (1) در موارد ضروری
12) انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی و Post-nasal
13) گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات
14) همراهی و نظارت پرستار ( حمایت حیاتی نوزاد ) حین انتقال جهت اعزام – مشاوره و امور پاراکلینیکی
15) مراقبت های پرستاری لازم قبل، حین و بعد از کلیه پروسیجرهای تشخیصی و درمانی ( پونکسیون ، تعویض خون ، کاتتر نافی و....)
16) نظارت بر صحت عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی بخش
17) حمایت و آموزش خانواده نوزاد
18) ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده
تذکر1 : شامل شوک و تزریق داروهای اینوتروپ مثبت ( آدرنالین- آتروپین – دوبوتامین )

وظایف تخصصی پرستار در بخش های نوزادان و کودکان
علاوه بر وظایف عمومی وظایف تخصصی پرستار در بخش نوزادان و کودکان با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :
الف : شرح وظایف اختصاصی پرستار نوزادان :
1) پذیرش نوزاد
2) تحویل مدارک مددجو
3) برقراری ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده
4) بررسی و ارزیابی وضعیت سلامت نوزاد و گزارش موارد غیر طبیعی معیارهای استاندارد سلامت
5) انجام مراقبت های پرستاری تخصصی از نوزاد نارس
6) اجرای استانداردهای مراقبت های جداسازی به روش مستقیم و غیرمستقیم
7) برقراری محیط ایمن و آرام به منظور پیشگیری از تحریکات عصبی
8) ارائه مراقبت های ویژه به نوزاد تحت درمان با فتوتراپی ، پیشگیری از عوارض آن در نوزاد
9) انجام مراقبت های قبل ، حین و پس از فتوتراپی و پیشگیری از عوارض احتمالی نمونه گیری شریانی ، وریدی و سایر ترشحات بدن نوزاد با مسئولیت پزشک
10) گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایشات مکرر به منظور پیشگیری از کم خونی احتمالی نوزاد
11) انجام تدابیر پرستاری لازم به منظور حفظو تثبیت درجه حرارت نوزاد جهت پیشگیری از هیپوترمی / هیپرترمی
12) کنترل جذب و دفع به طور دقیق
13) اکسیژن درمانی و پیشگیری از عوارض آن
14) بررسی و ارزیابی وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش های کنترل درد
15) مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد
16) مشاوره و آموزش در زمینه چگونگی شروع تغذیه با شیرمادر و تغذیه تکمیلی و از شیر گرفتن
17) بکارگیری اصول صحیح مراقبت های پرستاری در زمینه مسائل و مشکلات شایع دوران نوزادی و شیرخوارگی ( مراقبت از بند ناف ، ورم ملتحمه ، Diaper Rash و سایر موارد )
18) انجام مراقبت های لازم قبل ، حین و پس از تعویض خون
19) اجرای دارو و درمان با توجه به میزان داروی تجویز شده
20) مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واکسیناسیون ، بهداشت جسمی ، تغذیه ، خواب و استراحت و سایر موارد
21) آموزش در زمینه پیشگیری از بارداری های پی در پی
22) پیگیری وضعیت نوزاد بی سرپرست و همکاری در ارجاع مناسب
23) هماهنگی و همکاری با مسئولین مربوطه به مرکز ساماندهی نوزادان بی سرپرست
24) ثبت کلیه موارد فوق الذکر
ب : شرح وظایف تخصصی پرستاری کودکان :
1) برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده براساس رشد و تکمل کودک
2) بررسی و ارزیابی وضعیت سلامت کودک و گزارش موارد غیرطبیعی و انحراف معیارهای استاندارد سلامت
3) بررسی و ارزیابی وضعیت رشد و تکامل و انجام تدابیر متناسب با سن کودک
4) تشخیص و ارزیابی کودکان در معرض خطر و اقدامات مراقبتی ویژه از نظر تغییرات علائم حیاتی ، تغییرات سطح هوشیاری و دیسترس تنفسی و سایر موارد
5) مشاوره و آموزش به خانواده در مورد مراقبت از کودک با توجه به مراحل رشد و تکامل و مبتنی بر موازین بهداشت فردی
6) ایجاد تلاش و پیگیری برای برنامه ریزی و اجرای تدابیر پرستاری به منظور حفاظت کودک از صدمه ناشی از حوادث وخطرات جسمی در زمان بستری از قبیل آسپیراسیون ، سقوط ، سوختگی ، مسمومیت ، برق گرفتگی و سایر موارد
7) برقراری محیطی شاد و مناسب برای کودک بر اساس مراحل رشد و تکامل کودک
8) برقراری زمینه مناسب جهت بازی با تاکید بر ضرورت وجود اتاق بازی در کلیه بخش های کودکان به منظور استمرار رشد وتکامل و کاهش اظطراب کودک
9) کنترل جذب و دفع ( کمی و کیفی ) و پیشگیری از کم آبی و یا دریافت اضافی مایعات در کودکانی که مایع وریدی دریافت می دارند
10) برقراری تعامل و حمایت روحی و روانی از کودک به منظور کاهش درد واظطراب
11) مشاوره و آموزش به والدین جهت تغذیه باشیر مادر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال
12) هماهنگی جهت تغذیه کودک مناسب با سن و تشخیص مددجوی و آموزش آن به والدین
13) ارزیابی وضعیت سلامت و بهداشت دهان و دندان در کودک ، آموزش به والدین و ارجاع کودک در صورت لزوم
14) ارزیابی وضعیت سلامت روانی کودک و خانواده و اطلاع به پزشک و در صورت نیاز انجام مشاوره های ضروری
15) حمایت روانی از کودک و والدین در حد امکان جهت پبشگیری از محرومیت های عاطفی آن
16) برگزاری شرایط و امکانات حضور و اقامت یکی از والدین در کنار کودک ( با توجه به امکانات )
17) رعایت اصول و اعتقادات صحیح والدین کودک و احترام به آن در انجام مراقبت از کودک
18) بررسی و شناسایی موارد کودک آزاری و غفلت از کودک و گزارش به پزشک
19) کنترل برنامه واکسیناسیون و رسم نمودار سلامتی کودک
20) هماهنگی و همکاری با مسئولان جهت کمک به تحصیل کودک با بستری طولانی
21) در صورت نیاز هماهنگی ، همکاری ، پیگیری و ارجاع کودک به مراکز حمایتی و توانبخشی
22) قبت کلیه موارد فوق الذکر
تذکر :
- همکاری با پزشک در انجام اینتوباسیون و درموارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و CPR را بصورت کامل گذرانده است
- مراقبت از نوزاد نارس با ارجاع نوزاد در بخش NICU  صورت پذیرد

وظایف تخصصی پرستار در بخش انکولوژی
علاوه بروظایف عمومی وظایف تخصصی پرستار در بخش سرطان با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :
1) بررسی و ارزیابی و معاینات فیزیکی
2) رعایت اصول ایزوله معکوس
3) ارائه مراقبت های روحی – روانی از مددجویان مبتلا به سرطان تحت درمان شیمی درمانی ، رادیوتراپی ، پیوند مغز استخوان و خانواده آن ها
4) هماهنگی و همکاری با پزشک در انجام روش های تشخیصی مثل بیوپسی، آسپیراسیون مغز استخوان
5) آموزش ومراقبت های پرستاری قبل ، حین و بعد از روش های تشخیصی تهاجمی مثل بیوپسی ، آسپیراسیون مغز استخوان
6) اجرای شیمی درمانی طبق مراحل زیر :
- کنترل وزن مددجو به منظور بررسی کاهش وزن نسبت به جلسات قبل
- ارزیابی پارامترهای آزمایشگاهی مرتبط با پروتکل شیمی درمانی مددجو و گزارش موارد غیرطبیعی به پزشک کعالج
- اجرا وکنترل اقدامات محافظتی از خود ، سایر کارکنان بخش و مددجویان در مواجهه با داروهای شیمی درمانی شامل استفاده از هود ، ماسک و گان
- آماده سازی داروهای شیمی درمانی طبق استاندارد
- نظارت و کنترل عملکرد صحیح تجهیزات اختصاصی مورد استفاده در شیمی درمانی
- نظارت بر جمع آوری و دفع وسایل آلوده به مواد شیمیایی طبق استاندارد
- پیشگیری و کنترل عوارض حاد شامل نشت دارو ، اسپاسم وریدی ، استفراغ ، شوک آنافیلاکتیک حین شیمی درمانی و انجام تدابیر پرستاری لازم و گزارش به پزشک معالج
- انجام مراقبت های پرستاری لازم قبل ، حین و بعد از شیمی درمانی وریدی ، نخاعی ، بطنی ، شریانی و صفاقی
- آماده سازی ، تزریق و انفوزیون داروهای ایمنوتراپی تجویز شده
7) انجام مراقبت های پرستاری از مددجو تحت رادیو تراپی( داخلی و خارجی ) شامل موارد زیر :
- بررسی وضعیت جسمی ، روانی مددجو قبل از شروع رادیوتراپی با فواصل معین براساس نوع و محل رادیوتراپی
- انجام اقدامات پیشگیری و مراقبت پرستاری از عوارض حین و زودرس رادیوتراپی داخلی و خارجی
- اجرای اقدامات حفاظت از خود وسایرین در رادیوتراپی داخلی
8) تعیین نیازهای آموزشی و آموزش مددجو و خانواده جهت مراقبت از خود
9) اجرای درمان های تسکینی و ارائه مراقبت های پرستاری مربوطه از مددجو مبتلا به سرطان توسط متخصص در درمان های تسکینی با آموزش و به کارگیری روش های غیر دارویی کنترل درد و اظطراب از قبیل قرار دادن مددجو در پوزیشن مناسب ، بکارگیری تکنیک های آرام سازی ، موسیقی درمانی ، روش های انحراف فکر و سایر موارد
10) بررسی و شناخت عوارض دارویی و انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از عوارض
11) ارائه مراقبت های روحی ، روانی از مددجو مبتلا به سرطان و خانواده
12) ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده و عوارض ایجاد شده در رابطه با اجرای مراحل شیمی درمانی مددجو
13) نظارت بر رعایت اصول صحیح بهداشت زباله های شیمی درمانی در بخش مربوطه
14) همکاری با پزشک در انجام اینتوباسیون در موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و CPR را گذرانده باشد

وظایف تخصصی کاردان اتاق عمل
وظایف تخصصی کاردان اتاق عمل با تکیه بر رعایت حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :
1) دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
2) اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاه ها وتجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع ( شامل : ساکشن ، دستگاه الکتروکوتر ، چراغ سیا لتیک و ....) و گزارش هر گونه نقص یا خرابی به مسئول مافوق
3) اطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی و کمبودها و نقایص به مسئول مافوق
4) آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضد عفونی و بکارگیری آنها
5) کنترل اتاق عمل از نظر نور کافی ، سیستم برق رسانی ، درجه حرارت ، رطوبت ، پاکیزگی ، ایمنی و ...
6) آماده نمودن اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
7) کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز ( مانند اجازه عمل و آمادگی های عمل ، داروهای قبل از عمل ، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیور آلات و.....)
8) کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل
9) ایفای نقش سیار قبل از عمل :
- برقراری ارتباط و ارائه آموزش های لازم به بیمار
- کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی
- کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات
- هدایت بیمار به تخت عمل ، قرار دادن بیمار بر روی تخت به نحوی که هیچگونه صدمه ای به وی وارد نگردد و پوشش و حریم بیمار حفظ شود
- تنظیم تخت جراحی و چراغ ها بر حسب نوع و ناحیه عمل ، قرار دادن کلیه دستگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز
10) ایفای نقش سیار حین عمل :
- حضور در تمام مراحل عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار
- کمک به جراح و پرستار اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و .....
- باز نمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخ ها وسایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها
- پرپ نمدن محل عمل
- شمارش و ثبت نخ ، لنگ گاز ، گاز ، درن و....... قبل از اتمام به همراه جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده
11)کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل :
- پیش بینی نیازمندی های گروه جراحی و آماده نمودن آنها
- توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار ، گزارش به تیم و تامین وضعیت جدید در جهت اصلاح تغییر بوجود آمده
- نگهداری و جمع آوری نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصات بر روی ظرف حاوی نمونه و فرستادن آن به آزمایشگاه بر طبق دستورالعمل و دریافت رسید
- ثبت و کنترل زمان های درخواست شده گروه گروه جراحی مانند زمان تورنیکت
12)ایفای نقش سیار پس از پایان عمل :
- کمک در پانسمان محل جراحی
- برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
- خارج نمودن وسایل مربوط به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق عمل جهت عمل بعدی
- تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده بود
- کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوری و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی
13) ایفای نقش دست شسته ( اسکراب ) در حین عمل :
- دست شستن بر طبق دستورالعمل
- پوشیدن گان و دستکش استریل
- پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی آنها ( شامل وسایل جراحی ، نخ ، درن ها ، گاز و ....)
- شمارش و کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده ( لنگ گاز ، گاز ، قیچی ، پنس ، سوزن ، نخ ، درن ها و ... ) درشروع و درطول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیار
- کنترل لوازم جراحی درون ست های جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی
- کمک در شستن نهایی پوست بیمار ( پرپ ) و پوشاندن بیمار با پوشش های استریل
- نظارت بر رعایت نکات استریل تیم توسط تیم جراحی در طول عمل
- اطلاع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیری از سوختگی با کوتر
14) ایفای نقش دست شسته در پایان عمل :
- کمک به پانسمان محل عمل
- برداشتن پوشش های استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار وآماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
- گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصل به بیمار به مسئول ریکاوری
- تکمیل نمودن گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده
- جمع آوری و شست وشوی وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون بر حسب سیاست بیمارستان
15) شرکت در انجام عملیات احیا در اتاق عمل
16) مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها
17) شرکت در آموزش های ضمن خدمت ، باز آموزی و ...
18) مشارکت در برنامه شست و شوی اتاق عمل طبق سیاست های جاری بیمارستان.

وظایف تخصصی کاردان هوشبری
شرح وظایف کاردان هوشبری با تکیه بر منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :
1) دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل
2) اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاه ها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری ( شامل دستگاه های بیهوشی ، ساکشن ، مانیتور ، پالس اکسی متر و .....) گزارش هر گونه نقص یا خرابی به سرپرستار
3) اطلاع از وجود داروهای مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود وگزارش موارد ناکافی یا کمبود ها
4) آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربرد آن ورعایت در تمام مراحل عمل
5) آماده نمودن کلیه دستگاه ها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی
6) کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز ( اجازه عمل ، آزمایشات ضروری ، نوار قلب ، مشاوره ، آماده نمودن خون و ....)

7) اقدامات و تدابیر بیهوشی بیمار ....
- کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات
- هدایت بیمار به تخت عمل
- همراهی بیمار از ابتدا تا انتهای عمل
- دادن توضیحات در مورد بیهوشی
- کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی
- برقراری راه وریدی و ثابت نمودن سر بیمار
- کنترل گازهای بیهوشی جهت پرهیز استفاده از آنها به جای یکدیگر
- اجرای دستورات وهمکاری با پزشک
8) اقدامات وتدابیر حین بیهوشی بیمار :
- کنترل علائم حیاتی
- مانیتورینگ یا کنترل سطح بیهوشی
- کنترل راه هوایی بیمار ، کنترل جذب و دفع
- مکتوب شدن دستورات شفاهی
- حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی
- ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه
- حفاظت از بیمار جهت جلوگیری از سوختگی با کوتر
9) اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار :
- کمک و همکاری با پزشک در بهوش آوردن بیمار
- کنترل علائم حیاتی ، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی
- کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العمل ها و رفلکس ها و ورود به مرحله هوشیاری
- محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد
- کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوری
10) انتقال بیمار به ریکاوری و گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار ( علائم حیاتی ، روش بیهوشی ، داروها ، سطح هوشیاری ، رفلکس ها ، رنگ پوست ، خونریزی ، مایعات دریافتی و خون ، مشکلات و عوارض ثبت قبل و حین بیهوشی و ....) به مسئول ریکاوری
11) ضد عفونی و آماده کردن کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت عمل بعدی
12) همکاری در اجرای برنامه های آموزشی و پزوهشی بیمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه
13) شرکت در برنامه های آموزشی ضمن خدمت ( باز آموزی و ...)
14) تحویل فرم های تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی لازم در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی به مسئول ریکاوری
15) همکاری در انجام عملیات احیا قلبی – تنفسی در اتاق عمل
16) همکاری کامل با تیم عمل جراحی
17) مشارکت در برنامه شستشوی اتاق عمل ( واشینگ ) طبق سیاست های جاری بیمارستان

شرح وظایف ماما
شرح وظایف کارشناس مامایی با تکیه بر منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :  
دوران بارداری :
1) گرفتن شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل به همراه مانوورهای لئوپولد و معاینات ارزیابی لگن
2) توزین ، اندازه گیری فشار خون ، بررسی ارتفاع رحم و رشد جنین و سمع صدای قلب بصورت دوره ای
3) درخواست آزمایش تشخیص حاملگی ( خون و ادرار )  و آزمایشات معمول حین حاملگی ( کامل ادرار و کشت ادرار ، Hb،HCT،CBC،FBS،VDRL،HbsAg،HbsAb،BUN،Cr) و نیز تیتراژ سرخجه ، کومبس غیر مستقیم در صورت لزوم و ارجاع موارد غیرطبیعی به پزشک متخصص
4) درخواست سونوگرافی ( جهت تعیین سن حاملگی و بررسی سلامت جنین )
5) مشاوره  و آموزش در مورد مشکلات  و بیماری های دوران بارداری ، داروها ، سیگار ، الکل  و مواد مخدر و عوامل خطر محیطی و شغلی ، ژنتیک ، تغذیه ، فعالیت ها ، بهداشت دهان و دندان ، بهداشت فردی و نیز امادگی جسمی و روحی دوران بارداری ، ترویج تغذیه با شیر مادر ، مراقبت از نوزاددر منزل و پیشگیری از هیپوترمی
6) ارزیابی سلامت جنین ( بررسی حرکات جنین NST)
7) تجویز داروهای مجاز در حاملگی
8) تشخیص موارد غیر طبیعی در دوران بارداری و ارجاع به پزشک متخصص
حین زایمان :
1) معاینه فیزیکی و مامایی و در صورت لزوم معاینات واژینال و تشخیص موارد غیر طبیعی و ارجاع به پزشک مطابق موارد ذکر شده در بند ج
2) تصمیم گیری و دستور پذیرش و تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال مطابق فرم مربوطه در مورد مراجعه کنندگان کاملا طبیعی
3) درخواست آزمایشات ( خون ، ادرار ، فرن تست ، نیترازین تست و خون )
4) درخواست  روش های  پاراکلینیکی  ( سونوگرافی ، رادیوگرافی ، NST)  در ختم  حاملگی در صورت عدم  وجود پزشک متخصص
5) دستور و نظارت بر انجام انما
6) پذیرش زائو در اتاق درد و زایمان توسط مامای کشیک
7) کنترل صدای قلب جنین و ثبت آن
دوران غیر بارداری
انجام مشاوره و آموزش شامل :
1) گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده
2) آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگی برای بارداری
3) آموزش و مشاوره در مورد نوجوانان بلوغ و مسائل ومشکلات
4) مشاوره و آموزش در خصوص  استفاده  از روش های مختلف پیشگیری  از بارداری  با  زوجین  ( اعم از مشاوره آموزش قبل و بعد از بستن لوله ها در زن و مرد ، IUD، نورپلنت و ....... )
5) مشاوره و آموزش روش های تنظیم خانواده پس از زایمان و سقط با زوجین
6) آموزش مردم جهت مشارکت آنان در برنامه های بهداشتی بخصوص مشارکت مردان در برنامه های تنظیم خانواده
7) مشاوره و آموزش خودآزمایی پستان و بیماری های پستان بخصوص در ارتباط با دوران شیردهی
8) آموزش در مورد واکسیناسیون مادر ، نوزاد ، شیرخوار و کودک زیر شش سال
9) مشاوره و آموزش در مورد روش شیردهی و شروع به موقع و صحیح غذاهای کمکی
10) آموزش در مورد هرگونه مشکلات رشد کودک
11) آموزش بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردی مادر و کودک
12) مشاوره و آموزش در خصوص بیماری های مقاربتی ، ایدز ، هپاتیت ، ناباروری با زوجین
13) مشاوره و آموزش در خصوص مسائل و مشکلات جنسی
14) مشاوره و آموزش در مورد بهداشت و مسائل و مشکلات یائسگی
انجام معاینات لازم :
1) انجام معاینات فیزیکی و آزمایشات غربالگری
2) انجام معاینات دوره ای پستان و غربالگری بیماری های مربوطه و ارجاع به پزشک در صورت لزوم
3) انجام معاینات دستگاه تناسلی و غربالگری بیماری ها و ارجاع به پزشک در صورت لزوم
4) انجام دوره ای پاپ اسمیر و نیز بررسی سیتولوژیک نمونه در صورت گذراندن دوره های مربوطه
5) معاینه نوزاد ،کودک و شیرخوار شامل ( معاینه دهان و دندان ، وضعیت تکامل کودک ، بررسی بهداشت فردی کودک ، مراقبت و بهداشت بند ناف و ..... )   
ارائه خدمات شامل :  
1) درخواست آزمایشات لازم قبل از تجویز روش های پیشگیری از بارداری و آزمایش کشت ترشحات واژن در صورت لزوم ( در حال حاضر درخواست آزمایشات FBS و بررسی چربیهای خون قبل از تجویز قرص برای داوطلبینی که سن بالای 35 سال یا سابقه دیابت در دوران بارداری و غیر آن دارند و یا چاق می باشند ، طبق دستورالعمل های موجود الزامی است )
2) درخواست سونوگرافی در صورت لزوم پیش از گذراندن IUD یا جهت بررسی وضعیت آن
3) گذاردن IUD و خارج کردن آن
4) تجویز کاندوم
5) تجویز قرص های خوراکی ضد بارداری
6) تجویز آمپول های پروژسترونی
7) کاشت نورپانت
8) تجویز سایر روش های پیشگیری از بارداری به غیر از موارد ذکر شده در بند های فوق
9) درمان عفونت های واژن و سرویکس در حد مجاز
10) نظارت و انجام واکسیناسیون زنان قبل از ازدواج و حین بارداری و نیز انجام واکسیناسیون شیرخواران و کودکان زیر شش سال توزین و اندازه گیری دوره ای فشارخون جهت مراجعین تنظیم خانواده
11) پایش رشد شیرخواران و کودکان زیر شش سال شامل توزین ، اندازه گیری قد ، دور سر ، ..... ثبت در نمودار رشد کودک و تفسیر آن
12) تشخیص و درمان بیماری های اسهالی طبق دستورالعمل ها و نمودارهای آموزشی موجود
13) در مورد عفونت های حاد تنفسی آموزش به مادر در جهت پیشگیری و مراقبت در منزل از کودک مبتلا طبق دستورالعمل ها و نمودار های آموزشی موجود
14) تجویز داروهای مجاز به شرح لیست پیوست و بر اساس دستورالعمل های مربوطه
سایر موارد :
1) برنامه ریزی ، نظارت و آموزش سایر پرسنل تیم بهداشتی و رابطین بهداشتی در صورت نیاز
2) برنامه ریزی مدیریت و نظارت بر بخش های مراقبت های مادر و کودک
3) برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران و مسئولین محل کار و همکاری با دیگر اعضا تیم بهداشتی
4) ارائه خدمات مامایی در منازل
5) حمایت روحی ، عطفی و روانی از زن ، کودک و خانواده در تمام ابعاد خدمتی
6) رعایت کلیه اخلاقیات ، مقررات و قوانین حرفه ای مامایی
7) انجام پژوهش و شرکت در طرح های ملی و تحقیقاتی
تبصره :
-با توجه به تغییرات  احتمالی  و  پیشرفت های علمی در زمینه کلیه علوم و از جمله رشته مامایی ( از قبیل دارو درمانی ، روش های تشخیصی کلینیکی ، پاراکلینیکی و .... ) پیشنهاد می گردد در صورت لزوم و احساس نیاز این شرح وظایف حداکثر هر 5 سال یکبار مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد .
- کنترل علائم حیاتی مادر
- گرفتن رگ و مایع درمانی وریدی و انواع تزریقات
- ادامه معاینات مکرر و ثبت پیشرفت های زایمانی در فرم مخصوص و اطلاع به پزشک فوریت های پزشکی
- در صورت لزوم اینداکشن ( تحریک زایمانی ) و تقویت و تشدید دردهای زایمان ( Augmentation) با نظر پزشک متخصص زنان و زایمان
- در صورت امکان استفاده از مانیتورینگ خارجی با حضور پزشک
- در بیماران سزارین تشکیل پرونده و درخواست آزمایشات مورد لزوم Hb،HCT و رزرو خون و تعیین گروه خون و RH ، قند و اوره و ... سونداژ مثانه
- انجام مراحل مختلف زایمان با نمایش سر ( سه مرحله زایمانی ) دادن بی حسی موضعی و انجام اپی زیلتومی و ترمیم پارگی درجه یک و دو و ترمیم اپی زیاتومی در صورت لزوم
- انجام زایمان با نمایش ته در شکم سوم و بالاتر ( در مواقع اورژانس و عدم حضور متخصص )
- اعلام جنسیت و نشان دادن نوزاد به مادر
- سنجش آپگار و بررسی سلامت ظاهری نوزاد
-  انجام کورتاژ در صورت لزوم
- انجام فوریت های مامایی در مراکزی که متخصصین زنان و زایمانی حضور ندارد ( در حد امکانات ) به جز گذاردن انواع فورسپس
-  احیای مادر و نوزاد
- تجویز داروهای مجاز در صورت لزوم
بعد از زایمان :
1) قرار دادن مادر در وضعیت راحت و کنترل و نظارت بر انجام ثبت اثر انگشت مادر ، کف پای نوزاد در پرونده و بستن دستبند نوزاد
2)درخواست آزمایشات کومبس مستقیم و غیر مستقیم و تجویز آمپول روگام در صورت لزوم
3)تکمیل پرونده مادر و نوزاد و صدور گواهی ولادت و اجازه انتقال مادر به بخش
4)کنترل کامل وضع عمومی تا 2 ساعت بعد از زایمان و ثبت در پرونده ( کنترل علائم حیاتی مشاهده هر نوع ترشحات پس از زایمان و گزارش هر گونه موارد غیر طبیعی به پزشک ، کنترل میزان خونریزی وضعیت رحم  و پرینه  ،  معاینه پستان و کنترل مثانه و در صورت اتساع اقدام در جهت تخلیه  نمودن آن)
5)آموزش به مادر در مورد مراقبت های بهداشتی و مادر و نوزاد ( مراقبت از پستان و نحوه شیر دادن ، تغذیه و استحمام و روش های جلوگیری از بارداری ، واکسیناسیون و توجه به بند ناف و پیشگیری از هیپوترمی )
6)اجازه ترخیص در مورد مادران با زایمان طبیعی پس از انجام معاینات لازم
7)تجویز داروهای مجاز در صورت لزوم برابر دستورالعمل های موجود
بند ج :     
موارد غیر طبیعی که بایستی حتما پزشک حضور یابد :
- نمای غیر از قله سر و قرار های غیر طبیعی و چند قلویی
- پیدایش علائم زجر جنین و نامرتب بودن صدای قلب جنین و یا نشنیدن صدای قلب جنین
- پاره بودن کیسه آب به مدت بیش از 12-6 ساعت و وجود تب در شروع دردهای زایمانی<

کلینیک ها


كلينيك زنان و زايمان

كلينيك درد

كلينيك اطفال

كلينيك قلب

كلينيك داخلي

خدمات بیمارستان


زایشگاه و زنان و زایمان

اطلاعات تماس


تلفن: 77503600-77601053

فکس: 77622244

ایمیل: pasargadgeneralhospital@yahoo.com

آدرس: تهران,خيابان شريعتي,بين سه راه طالقاني و خيابان سميه روبروي خيابان طاهريان(آمل) پلاك 132