كلينيك قلب

                                                               برنامه كلينيك قلب بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح   10:30-8:30 

دكتر نفيسي

          عصر

---------

يكشنبه

            صبح   10:30-8:30 

دكتر نفيسي

           عصر

---------

دوشنبه

          صبح    10-7

دكتر مشيري

          عصر

---------

سه شنبه

             صبح   10:30-8:30 /8-10

دكتر نفيسي/دكتر وحید شجاعی

           عصر

----------

چهار شنبه

   صبح   10:30-8:30 

دكتر نفيسي

           عصر

---------

پنجشنبه

          صبح   

دكتر نفيسي

           عصر

---------

کلینیک ها


كلينيك زنان و زايمان

كلينيك درد

كلينيك اطفال

كلينيك قلب

كلينيك داخلي

خدمات بیمارستان


زایشگاه و زنان و زایمان

اطلاعات تماس


تلفن: 77503600-77601053

فکس: 77622244

ایمیل: pasargadgeneralhospital@yahoo.com

آدرس: تهران,خيابان شريعتي,بين سه راه طالقاني و خيابان سميه روبروي خيابان طاهريان(آمل) پلاك 132