استانداردهاي اعتبار بخشي

استاندارد اعتبار بخشي در بيمارستان

 

تعاریف و مفاهیم
اعتبارسنجی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنجی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله  افراد مجرب و متخصص انجام می شود.

سازمان یا بیمارستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی، از سازمان اعتبارسنجی تقاضا نماید و گروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .

اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر" تعریف شده است. اعتباربخشی لزوما”تنظیم یکسری استاندارد نیست: ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خودارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازیی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد، و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتباربخشی است. بنابراین اعتباربخشی بیمارستان یکی از اجزاء حفظ ایمنی بیمار است.
به طور کلی دو نوع از اعتباربخشی بیمارستان وجود دارد:
1- اعتباربخشی بیمارستان و مراقبتهای بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.
2- اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی بین المللی (Wikipedia).


استانداردها13حیطه را، در دو بخش مجزا، در بر می گیرد:بخش اول: استانداردهای  بیمار محور 7 حیطه
1-دسترسی به مراقبت و تداوم آن
2-حقوق بیمار و خانواده
3-بررسی  بیمار
4-مراقبت از بیماران
5-مراقبت جراحی و  بیهوشی
6-مدیریت دارو
7-آموزش بیمار و خانواده


بخش دوم: استانداردهای مدیریت محور 6 حیطه1-توسعه کیفیت و ایمنی بیمار
2-پیشگیری و کنترل عفونت
3-مدیریت رهبری و هدایت
4-مدیریت تسهیلات و ایمنی
5-شرایط و آموزش کارکنان
6-مدیریت ارتباط و اطلاعات
اعتبارسنجی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گرو ههای مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهد انجام می گیرد. ارزیابی شامل پیمایش و بررسی کلیه زیر سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

براي دانلود كتاب استاندارد اعتبار بخشي در ايران  اينجا  كليك كنيد

کلینیک ها


كلينيك زنان و زايمان

كلينيك درد

كلينيك اطفال

كلينيك قلب

كلينيك داخلي

خدمات بیمارستان


زایشگاه و زنان و زایمان

اطلاعات تماس


تلفن: 77503600-77601053

فکس: 77622244

ایمیل: pasargadgeneralhospital@yahoo.com

آدرس: تهران,خيابان شريعتي,بين سه راه طالقاني و خيابان سميه روبروي خيابان طاهريان(آمل) پلاك 132