× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

آزمايشگاه


آزمایشگاه  میکروبیولوژی  و پاتولوژی  

آزمایشگاه  به  صورت  شبانه روزی  فعال می باشد .