× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

اتاق زایمان


اتاق زایمان در طبقه دوم و مجاورت بخش نوزادان قرار دارد در این بخش  شرایط و امکانات جهت اقامت همسران در لیبر کنار مادران باردار فراهم و مهیا می باشد . اتاق زایمان  با همکاری پزشکان  مقیم  و آنکال  بصورت  شبانه روزی فعالیت می نماید . یکی از برنامه های آتی بیمارستان استقرار محورهای بیمارستان های دوستدار مادر و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات زایمان بی درد می باشد . این بخش دارای قسمت های مختلف به شرح ذیل می باشد :

۱) اتاق معاینه

۲) اتاق پره دكلاسپي

۳) اتاق زایمان با دو تخت ژنیکولوژی

۴) اتاق LDR

۵)اتاق POST PARTOM

۶)اتاق آموزش آمادگي زايمان طبيعي (در طبقه اول)