× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

اديومتري


                                         برنامه كلينيك اديومتري بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح    14-9

 

          عصر

---------

يكشنبه

            صبح   14-9

 

           عصر

---------

دوشنبه

          صبح    14-9

 

          عصر

---------

سه شنبه

             صبح   14-9

 

           عصر

----------

چهار شنبه

   صبح  14-9

 

           عصر

---------

پنجشنبه

          صبح    11-9

 

           عصر

---------