× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام
استخدام


استخدام كارشناس پرستاري,كارشناس مامايي,كارشناس اتاق عمل و كارشناس بيهوشي در بيمارستان و زايشگاه پاسارگاد