× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

بخش سه


بخش سه در طبقه سوم قرار دارد  و دارای پنج  اتاق خصوصی  و نه اتاق دو تخته می باشد و پرستاران خانم و آقا در سه شیفت کاری در آن فعالیت می نمایند . در این بخش بیماران داخلی و درصورت لزوم بیماران Post OR و Post CCU & ICU  بستری  و تحت درمان قرار می گیرند . همچنین  در این بخش تجهیزات و وسایل مراقبت از بیماران نیازمند به  شیمی درمانی  و اتاقی مجهز به هود کموتراپی با کلیه  وسایل ایمنی  موجود می باشد  و در صورت لزوم کموتراپی  توسط پرستاران آموزش دیده و بر اساس گایدلاین های استاندارد زیر نظر پزشک  فوق تخصص  انکولوژی انجام می گردد .