× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

بخش نوزادان


این بخش در طبقه دوم  در کنار بخش دو  و  بلوک زایمان قرار دارد  و دارای  پانزده کات  و یک تخت احیا و تعداد دو عدد انکوباتور جهت نگهداری نوزادان می باشد  و مجهز به  تخت احیا  و  دستگاه های فتو تراپی (هشت لامپ) وچهار لامپ فتوتراپي ساده می باشد . نوزادان به روش Rooming مراقبت می شوند . نوزادان مبتلا به ایکتر جهت فیزیوتراپی در بخش نوزادان بستری می شوند و مادران شیرده جهت شیردهی ایشان در اتاق مادران شیرده اقامت می کنند و شعار بیمارستان پاسارگاد " حفظ و تداوم شیردهی ضامن سلامتی و آسایش نوزادان "می باشد .