× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

تغذيه


       برنامه كلينيك اطفال بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح      

خانم ميرزاده

          عصر

---------

يكشنبه

          صبح   

خانم ميرزاده

           عصر

---------

دوشنبه

          صبح

خانم ميرزاده

          عصر

---------

سه شنبه

          صبح

خانم ميرزاده

           عصر

---------

چهار شنبه

          صبح

خانم ميرزاده

           عصر

---------

پنجشنبه

         صبح

خانم ميرزاده

           عصر

---------