× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

جراح فك و دهان


                                                             برنامه كلينيك جراح فك ودهان بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح  

---------

          عصر 14-12

دكتر شيراني

يكشنبه

            صبح  

---------

           عصر

---------

دوشنبه

          صبح   

---------

          عصر

---------

سه شنبه

             صبح  

---------

           عصر

----------

چهار شنبه

   صبح  

---------

           عصر

---------

پنجشنبه

          صبح   

---------

           عصر

---------