× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

دندانپزشكي


                                                                       برنامه دندانپزشكي بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح  ۱۴-۸

دكتر بيات

          عصر

---------

يكشنبه

            صبح  ۱۴-۸

دكتر بيات

           عصر

---------

دوشنبه

             صبح  ۱۴-۸

دكتر بيات

          عصر

---------

سه شنبه

              صبح  ۱۴-۸

دكتر بيات

           عصر

----------

چهار شنبه

              صبح  ۱۴-۸

دكتر بيات

           عصر

---------

پنجشنبه

              صبح  ۱۴-۸

دكتر بيات

           عصر

---------