× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

ساختمان شماره 2،3،4


ساختمان شماره دو

ساختمان شماره  دو در مجاورت ساختمان  اصلی  و کنار پارکینگ  بیمارستان  قرار دارد  و  واحد های  کارگزینی ، ترخیص ، حسابداری ،  واحد IT ، تداركات و مدارک پزشکی  ( مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات )  و تاسیسات در این ساختمان قرار دارد .

ساختمان شماره سه
این  ساختمان  در  انتهای کوچه دولت داد  در مجاورت  بیمارستان  قرار دارد  و از طریق پارکینگ  به  بیمارستان دسترسی  دارد .  واحد  فیزیو تراپی  در  این ساختمان قرار دارند .فیزیوتراپی  به همراه  متخصصین مجرب مجهز  به دستگاههای پیشرفته می باشد و در  طول روز های هفته  صبح  و عصر  فعالیت دارد

ساختمان شماره چهار
این ساختمان در انتهای کوچه دولت داد در مجاورت بیمارستان و ساختمان شماره سه می باشد . واحد خیاط خانه و تجهيزات پزشكي در این  ساختمان  قرار دارد