× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام
فروش سهام


طبق تصويب مجمع عمومي تعدادي سهام در رشته هاي مختلف بفروش مي رسد.(NICU-راديولوژي-عفوني-ريه-انكولوژي-گوارش-نفرولوژي-جراحي فك-جراحي قفسه صدري-قلب-داخلي-جراحي عمومي-ارتوپدي)