× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

فيزيوتراپي


              برنامه فيزيوتراپي بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

شنبه

صبح    12-8

آقاي بات

عصر  20-16

آقاي رسولي

يكشنبه

صبح    12-8

آقاي بات

عصر  20-16

آقاي رسولي

دوشنبه

صبح    12-8

آقاي بات

عصر  20-16

آقاي رسولي

سه شنبه

صبح    12-8

آقاي بات

عصر  20-16

آقاي رسولي

چهار شنبه

صبح    12-8

آقاي بات

عصر  20-16

آقاي رسولي

پنجشنبه

صبح    12-8

آقاي رسولي

عصر

---------