× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

كلينيك درد


                                                             برنامه كلينيك درد بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح  

---------

عصر

----------

يكشنبه

            صبح 

----------

           عصر

---------

دوشنبه

          صبح   

---------

          عصر

---------

سه شنبه

             صبح  

---------

           عصر19-17

دكتر فيروزمرني

چهار شنبه

   صبح  

---------

           عصر

---------

پنجشنبه

          صبح   

---------

           عصر

---------