× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

كلينيك ارولوژي


                                                                  برنامه كلينيك ارولوژي بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح   

----------

          عصر۱۷-۱۵

دكتر علي قاسمي

يكشنبه

            صبح  

---------

           عصر

---------

دوشنبه

          صبح   

---------

          عصر

---------

سه شنبه

             صبح  

---------

           عصر۱۸-۱۶

دكتر علي قاسمي

چهار شنبه

          صبح 

 

           عصر

---------

پنجشنبه

          صبح   

دكتر ناصحي

           عصر

---------