× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

كلينيك داخلي


                                                       برنامه كلينيك داخلي بيمارستان پاسارگاد

 

ايام هفته

شيفت/ساعت

پزشك

 شنبه

          صبح    ۱۱-۹:۳۰

دكتر انوري

 

 

يكشنبه

          صبح    ۱۲-۹      /   ۱۲-۱۰:۳۰

دكتر رواسي زاده  /دكتر انوري/دکتر رحمانی دانا

           عصر

---------

دوشنبه

           صبح    ۱۱-۸:۳۰ 

دكتر انوري

          صبح           ۱۲-۹

دکتر رواسی زاده

سه شنبه

          صبح    ۱۲-۹      /   ۱۲-۱۰:۳۰

دكتر رواسي زاده  /دكتر انوري/دکتر رحمانی دانا

           عصر

---------

چهار شنبه

           صبح    ۱۱-۸:۳۰ 

دكتر انوري

           عصر

---------

پنجشنبه

          صبح    ۱۰-۸

دكتر رشتچيان/دکتر رحمانی دانا

           عصر

---------