× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

واحد آندوسکوپی و کولونوسکوپی


این واحد در طبقه چهارم قرار دارد و تحت نظارت بخش چهار اداره می گردد . این واحد مجهز به دستگاه های مدرن می باشد  و کلیه دستورالعمل های  بهداشتی  و استریلیزاسیون  وسایل  دقیقا  طبق  پروتکل های  تایید شده  انجام می شود .